สุนัขกินยาพาราได้หรือไม่?

บอกก่อนเลยว่า ไม่ได้!!!! น้องหมาหรือสุนัขไม่ควรป้อนยาพาราโดยเด็ดขาด อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต!

ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) หรือ Acetaminophen เป็นยารักษาระงับอาการปวดและลดไข้ในคนเท่านั้นไม่สามารถนำมารักษาสัตว์ได้ ดังนั้น ใครที่คิดว่าน้องหมาที่บ้านป่วยแล้วจะป้อนยาพารา หยุดเลยค่ะ เพราะอาจเกิดผลร้ายมากกว่าผลดี วิธีที่แนะนำคือ นำไปพบสัตวแพทย์จะดีกว่า

สุนัขกินยาพาราไม่ได้ อันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

สพ.ญ. วิยะดา วิญญูชนเจริญ

การที่น้องหมาได้รับยาพาราไปนั้นจะมีผลโดยตรงต่อตับและไตทำให้เกิดภาวะเป็นพิษและอาจจะทำให้ไตวายได้เลย โดยอาการที่แสดงออกมาคือ ซึม อาเจียน น้ำปัสสาวะสีน้ำตาลและแดงคล้ำ หน้าบวม เหงือกบวมและจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง น้ำลายไหลยืด ซึ่งจะเกิดอาการให้เห็นภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับยาไปแล้ว และจะทำให้เสียชีวิตใน 2-5 วัน

แต่บางคนที่เคยป้อนยาพาราให้สุนัขแล้วพบว่าไม่มีปัญหาอะไร หมอบอกเลยว่า คุณคือผู้โชคดี อาจจะเพราะยายังไม่ถึงระดับที่ก่อพิษ หรือ ตับสุนัขของคุณอาจทำลายยาพาราได้ แต่ไม่ได้พบได้ในสุนัขทุกตัว ทางที่ดีไม่ควรป้อนยาพาราให้กับสัตว์เลี้ยงของท่าน

แนวทางการรักษา

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าน้องหมากินยาพาราเข้าไป อันดับแรกต้องทำให้น้องหมาอาเจียนออกมาให้ได้ก่อนโดยการป้อนเกลือแกงประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะ หรืออาจจะป้อนผงถ่าน (Activated Carbon) เพื่อช่วยในการดูดซึมสารพิษออกไป จากนั้นให้รีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันที

แต่ถ้ายาถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบเลือดแล้ว หรือสุนัขแสดงอาการแล้วอาจเป็นเรื่องยากในการรักษา แม้ว่าสุนัขจะอาเจียนออกมาแล้วก็ตาม..

แหล่งอ้างอิง/ที่มา

  1. Donald C. Plumb. Plumb’s Veterinary Drug Handbook, 7th edition, Ames, 2011, Blackwell
  2. รศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร รศ.สพ.ญ.ดร.ศิรินทร หยิบโชคอนันต์และ รศ.สพ.ญ.ดร.ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย การใช้ยา A to Z สำหรับสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 5 2554 ทวีโชติการพิมพ์ 503 หน้า
  3. Lenny Southam และ Kate A.W. Roby. ยาหมา ยาแมว : The Pill Book Guide to Medication for your Dog and Cat เภสัชกร พิสิฐ วงศ์วัฒนะ (แปล) 2548 สำนักพิมพ์ หมอชาวบ้าน 800 หน้า
  4. บทความ สัตว์เลี้ยงกับยา อาจารย์ ดร.สพ.ญ. นรรฆวี แสงกลับ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล